Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5:6-7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Πράγματι, ο Τατναΐ, κυβερνήτης της επαρχίας δυτικά του Ευφράτη, ο Σεθάρ-Βοζνάι και οι συνάδελφοί τους αξιωματούχοι της επαρχίας έστειλαν στο βασιλιά Δαρείο ανοιχτή επιστολή-αναφορά, που το κείμενό της είχε ως εξής:«Στο βασιλιά Δαρείο, ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 5:6-7 σε αυτό το πλαίσιο