Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 1:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

τριάντα χρυσά κύπελλα και τετρακόσια δέκα ασημένια, και χίλια διάφορα άλλα σκεύη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 1

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 1:10 σε αυτό το πλαίσιο