Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εξοδοσ 1:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς, που δε γνώριζε τον Ιωσήφ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εξοδοσ 1

Θέα Εξοδοσ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο