Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εκκλησιαστησ 3:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όταν μπορεί κανείς να τρώει και να πίνει και ν’ απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, αυτό είναι δώρο Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εκκλησιαστησ 3

Θέα Εκκλησιαστησ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο