Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δευτερονομιον 19:2-3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

τότε θα πρέπει να χωρίσετε τη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος σε τρία τμήματα και στο καθένα να ορίσετε μία πόλη. Θα κατασκευάσετε και δρόμο γι’ αυτές τις πόλεις, ώστε να μπορεί εύκολα να καταφεύγει σ’ αυτές κάθε φονιάς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δευτερονομιον 19

Θέα Δευτερονομιον 19:2-3 σε αυτό το πλαίσιο