Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 5:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Παρουσιάστηκαν τότε όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να διαβάσουν τη γραφή ούτε να του την εξηγήσουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 5

Θέα Δανιηλ 5:8 σε αυτό το πλαίσιο