Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Δανιηλ 11:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Εκείνη την εποχή θ’ αναδειχθεί κάποιος άλλος, συγγενής της, στη θέση του πατέρα της και θα απειλήσει το στρατό του βασιλιά του βορρά μέσα στα ίδια του τα οχυρώματα. Θα επιτεθεί στο στρατό του και θα τον νικήσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Δανιηλ 11

Θέα Δανιηλ 11:7 σε αυτό το πλαίσιο