Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 21:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όταν αναγγέλθηκε στο Δαβίδ αυτό που έκανε η Ρισπά, η παλλακίδα του Σαούλ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 21

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 21:11 σε αυτό το πλαίσιο