Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 14:21 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ: «Ορίστε, λοιπόν, η υπόθεση τακτοποιήθηκε όπως ήθελες: Πήγαινε και φέρε πίσω τον νεαρό Αβεσσαλώμ».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 14

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 14:21 σε αυτό το πλαίσιο