Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 17:32 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Συγχρόνως λάτρευαν και τον Κύριο. Επίσης όρισαν απ’ ανάμεσά τους τους ιερείς των ιερών τόπων, που θα θυσίαζαν γι’ αυτούς στους ναούς εκεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 17

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 17:32 σε αυτό το πλαίσιο