Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 33:27 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

από ’κει στην Τάραχ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 33

Θέα Αριθμοι 33:27 σε αυτό το πλαίσιο