Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 3:26 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

τα παραπετάσματα της αυλής γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, το παραπέτασμα της εισόδου της, καθώς και όλα τα σχοινιά που χρειάζονται για το στήσιμο της σκηνής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 3

Θέα Αριθμοι 3:26 σε αυτό το πλαίσιο