Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 23:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μετά ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ: «Εσύ μείνε κοντά στο ολοκαύτωμά σου κι εγώ θα κάνω έναν περίπατο, μήπως με συναντήσει ο Κύριος. Ό,τι μου φανερώσει θα σου το αναγγείλω».Έτσι ο Βαλαάμ ανέβηκε μόνος στην κορυφή ενός λόφου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 23

Θέα Αριθμοι 23:3 σε αυτό το πλαίσιο