Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 16:17 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Να πάρετε καθένας το θυμιατήρι του, να βάλετε μέσα λιβάνι και να τα φέρετε ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να είναι διακόσια πενήντα θυμιατήρια. Εσύ και ο Ααρών θα πάρετε επίσης ο καθένας το θυμιατήρι του».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 16

Θέα Αριθμοι 16:17 σε αυτό το πλαίσιο