Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 4:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Λέει ο Κύριος, ο Θεός: «Λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βαιθήλ και αμαρτήστε, στα Γάλγαλα· και αμαρτήστε ακόμη πιο πολύ. Προσφέρτε κάθε πρωί τις θυσίες σας και την τρίτη μέρα τις δεκάτες σας!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 4

Θέα Αμωσ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο