Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μα είναι τώρα καιρός να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινα φατνώματα, τη στιγμή που ο δικός μου οίκος είναι ακόμα ερειπωμένος;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο