Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 9:18 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ακόμα ως τις μέρες μας, δικοί τους απόγονοι είναι τοποθετημένοι στην ανατολική πύλη, την πύλη του βασιλιά.Παλαιότερα, οι πρόγονοί τους ήταν θυρωροί στα στρατόπεδα των λευιτών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 9

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 9:18 σε αυτό το πλαίσιο