Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Δοξολογήστε τον Κύριο!Το όνομά του επικαλείσθε·γνωρίστε στους λαούς τα έργα του!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16:8 σε αυτό το πλαίσιο