Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 23:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έτσι ο Δαβίδ ξαναρώτησε τον Κύριο, κι ο Κύριος του απάντησε: «Σήκω, κατέβα στην Κεϊλά, γιατί εγώ θα παραδώσω τους Φιλισταίους στην εξουσία σου».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 23

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 23:4 σε αυτό το πλαίσιο