Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο·κι ο Κύριος φτωχό τον κάνει·εκείνος ταπεινώνει,αλλά κι εκείνος ανεβάζει ψηλά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2:7 σε αυτό το πλαίσιο