Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2:1-14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

1. Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή:«Κύριε», είπε,«Γέμισες την καρδιά μου με χαρά·με σήκωσες και με δυνάμωσες.Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω.Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη.

2. »Μόνον ο Κύριος είναι άγιος!Άλλος Θεός έξω από κείνον δεν υπάρχει.Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός.

3. Μην υπερηφανεύεστεκαι τους σπουδαίους μην κάνετε!Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχιέστε.Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε·κάθε επαίσχυντη πράξη τη δικάζει.

4. »Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρώνκι ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτωνκαι των απελπισμένων.

5. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους,να βγάζουν το ψωμί τους.Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί!Μπορούνε να πανηγυρίζουν.»Εφτά παιδιά θε ν’ αποκτήσει η άτεκνηκαι όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη.

6. Ο Κύριος δίνει το θάνατο δίνει και τη ζωή·αυτός στον άδη κατεβάζεικι από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή.

7. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο·κι ο Κύριος φτωχό τον κάνει·εκείνος ταπεινώνει,αλλά κι εκείνος ανεβάζει ψηλά.

8. Βγάζει απ’ τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο,στη δόξα τον περνά.Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους,θέση τού δίνει τιμητική.Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει·αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια.

9. »Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύειόλους εκείνους που τον εμπιστεύονται.Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι.Απ’ όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη,κανείς δε θα νικήσει.

10. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο,θα χαθεί.Ο Ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει.Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη·το βασιλιά του διάλεξεκαι τον εγκατέστησε.Τη νίκη τού χαρίζει και δύναμη τρανή».

11. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του, στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλώ και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλεί.

12. Οι γιοι του Ηλεί ήταν αχρείοι άνθρωποι· δε σέβονταν τον Κύριο,

13. ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμη το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα, κρατώντας μια πηρούνα με τρία δόντια.

14. Έχωνε την πηρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι κι ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σ’ όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλώ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2