Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Γιατί κι εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απείθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ηδονές· ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο· ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:3 σε αυτό το πλαίσιο