Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες συμβούλεψέ τον μια δυο φορές, κι αν δεν ακούσει άφησέ τον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:10 σε αυτό το πλαίσιο