Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα, να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:9 σε αυτό το πλαίσιο