Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 9:6 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όχι βέβαια, πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού. Γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ μ’ όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 9

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 9:6 σε αυτό το πλαίσιο