Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 9:22 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σ’ αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 9

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 9:22 σε αυτό το πλαίσιο