Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 16:16 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 16

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 16:16 σε αυτό το πλαίσιο