Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 11:32 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Θεός δηλαδή, τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεός του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 11

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 11:32 σε αυτό το πλαίσιο