Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πώς πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας: Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο