Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έτσι θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από σας κι εσείς θα δοξαστείτε μ’ αυτόν, σύμφωνα με το σχέδιό του και το σχέδιο του Θεού μας για τη σωτηρία μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο