Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 5:14 σε αυτό το πλαίσιο