Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Για να μην υπερηφανεύομαι όμως, ο Θεός μού έδωσε ένα αγκάθι στο σώμα μου, έναν υπηρέτη τού σατανά να με ταλαιπωρεί, ώστε να μην υπερηφανεύομαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:7 σε αυτό το πλαίσιο