Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Οι αποδείξεις ότι είμαι απόστολος, παρουσιάστηκαν μπροστά σας με πολλή υπομονή, με θεϊκά σημεία, με θαύματα στη φύση και με θεραπείες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 12:12 σε αυτό το πλαίσιο