Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Βγάλτε, λοιπόν, από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι –αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:7 σε αυτό το πλαίσιο