Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Κι εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 5:2 σε αυτό το πλαίσιο