Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:55 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου; Άδη, πού είναι η νίκη σου;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 15:55 σε αυτό το πλαίσιο