Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:25 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:25 σε αυτό το πλαίσιο