Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:30 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:30 σε αυτό το πλαίσιο