Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:3 σε αυτό το πλαίσιο