Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:24 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ξέρετε καλά ότι θα πάρετε από τον Κύριο ως ανταμοιβή σας την κληρονομία της βασιλείας του. Γιατί στην πραγματικότητα ο Κύριος τον οποίον υπηρετείτε είναι ο Χριστός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:24 σε αυτό το πλαίσιο