Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:13 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο, και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σάς συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο