Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 2:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αγωνίζομαι να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού Πατέρα και του Χριστού,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 2

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 2:2 σε αυτό το πλαίσιο