Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο