Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο