Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:16 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Γιατί τα πάντα δι’ αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό κι όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες.Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι’ αυτού κι αυτόν έχει σκοπό του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο