Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 1:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι σε κάθε περίσταση θα έχετε υπομονή και μακροθυμία,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 1

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο