Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας, και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι’ αυτό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο