Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Σ’ όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:5 σε αυτό το πλαίσιο