Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:16 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ακόμα κι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:16 σε αυτό το πλαίσιο