Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

αλλά τα απαρνήθηκε όλα,και πήρε μορφή δούλου·έγινε άνθρωπος·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:7 σε αυτό το πλαίσιο